Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Вольбахія Wolbachia - ендосимбіоти філярій


Вольбахія Wolbachia - ендосимбіоти філярій

Останнім часом велику увагу ряду ветеринарних паразитологів привернули бактеріальні ендосимбіоти філярій. Ці бактерії були ідентифіковані як Wolbachia (вольбахія) у декількох видах філярій, і зроблено припущення, що вони відіграють важливу роль в біології цих нематод. Цікаво, що філярицидні властивості тетрацикліну, пов’язані із присутністю Wolbachia в цих нематодах, вперше були виявлені при дослідженні D. immitis.

Wolbachia (вольбахія) – представник роду Rickettsia і близькоспоріднений з родами Ehrlichia, Cowdria і Anaplasma. Яку ж роль відіграє Wolbacia в біології філярій? Експертиза екземплярів D. immitis, привезених із різних куточків світу (Японія, Італія, Іспанія, Куба, США) підтвердила, що ця інвазія стійка (тобто у всіх екземплярів виявляли Wolbachia) і специфічна (тобто послідовність генів Wolbachia від цих екземплярів була ідентична). Аналіз одержаних даних дозволяє віднести Wolbachia до облігатних симбіотів D. immitis. Відомо, що використання тетрацикліну порушує ембріогенез D. immitis, викликаючи дегенерацію личинок. Ці дані підтверджують твердження, що присутність мікроорганізмів вольбахій Wolbachia необхідна для нормального ембріогенезу D. immitis.

Чи відіграє Wolbachia якусь роль у патогенезі захворювань, зумовлених філяріями? Якщо ми відводимо провідну роль у розвитку імунопатологічних процесів при дирофіляріозі антигенним компонентам гельмінта, обов’язково слід враховувати антигени Wolbachia. Основна увага при дослідженні антигенів вольбахій Wolbachia зосереджена на виявленні та ідентифікації білкових антигенів бактерій і на процесі утворення цих білків у рекомбінантній формі. Крім цього, наявність ліпосахаридів на зовнішній оболонці стінки Wolbachia, очевидно, також може відігравати роль в патогенезі захворювання, подібно до патогенезу рикетсійних інвазій. Ліпосахариди викликають вивільнення TNF альфа та інших цитокінів макрофагів, які визначають каскад реакцій, втягуючи в процес клітини імунної системи та ендотеліальні клітини.

Таким чином, враховуючи вплив токсинів і антигенів Wolbachia на патогенез дирофіляріозу, доцільно перед проведенням мікро –і макрофілярицидної терапії використати препарати, які направлені на знищення цих бактерій. Наприклад, застосування антибіотика до використання мікрофілярицидів зменшило щільність вольбахій Wolbachia, дозволяючи таким чином зменшити побічні ефекти, зв’язані із вивільненням токсинів і антигенів бактерій.


Корисно знати


^Наверх