Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Терапія (лікування) хворих тварин


Терапія (лікування) хворих тварин

Загальні поняття ветеринарної терапії

Лікування (терапія) являє собою систему заходів, спрямованих на відновлення здоров'я і продуктивності у хворих тварин, недопущення розвитку ускладнень хвороби і ліквідацію симптомів захворювання. Термін «терапія» має два смислових значення. По-перше, терапія являє собою лікування хворих тварин. По-друге, терапія - це галузь клінічної ветеринарії та медицини, яка вивчає етіологію, патогенез, симптоматику, діагностику внутрішніх хвороб, а також методи їх профілактики та лікування. Терапія являє собою одну з найдавніших лікарських спеціальностей.
Ветеринарні лікарі терапевтичного профілю проводять первинний клінічний огляд дрібних тварин, консультують і, за мірою необхідності, відбирають лабораторні аналізи і направляють їх до фахівця вузького профілю. Існує ряд вузькопрофільних терапевтичних спеціальностей у дрібних тварин: кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, гепатологія, урологія, дерматологія, неврологія тощо.

Види і методи ветеринарної терапії

Основний принцип терапії - лікувати не хворобу, а хвору тварину, з урахуванням його індивідуальних особливостей, наявності супутньої патології та ускладнень. Існує чотири види і три методи ветеринарної терапії. Види терапії - це теоретичні поняття, а саме - напрямок терапевтичного впливу.
Метод терапії - це більшою мірою практичне поняття, способи і методи, за допомогою яких здійснюється терапевтичний вплив на організм. До видів терапії відносять етіотропну, патогенетичну, симптоматичну і замісну терапії.

Етіотропна терапія у ветеринарній кардіології

Етіотропна терапія спрямована на усунення причини хвороби (використання антибіотиків, антімікотіков, антидотів, противірусних препаратів, радикальне хірургічне втручання). У ветеринарній кардіології етіотропна терапія не є основною. В силу генетичної детермінованості серцево-судинних хвороб у собак і котів усунути причину їх не можливо. До етіотропної терапії віднести тільки хірургічні способи лікування деяких вроджених пороків серця (наприклад, незарощення Боталлової протоки).

Патогенетична терапія у ветеринарній кардіології

Патогенетична терапія спрямована на усунення або зменшення механізмів розвитку хвороби. Даний вид терапії впливає на патогенез хвороби. Для лікування тварин з кардіопатологією патогенетична терапія є основною. Основна маса лікарських засобів кардіологічного профілю впливає на патогенез (наприклад, засоби, що впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему).

Симптоматична терапія у ветеринарній кардіології

Симптоматична терапія спрямована на усунення симптомів хвороби. Багато вчених-інтерністів розглядають цей вид терапії як різновид патогенетичної. Симптоматична терапія в кардіології відіграє важливе значення (наприклад, використання діуретиків за набрякового синдрому).

Замісна терапія у ветеринарній кардіології

Замісна терапія спрямована на відновлення відсутнього інгредієнта в організмі хворої тварини. Цей вид терапії в кардіології відіграє важливе значення. До замісної терапії за кардіопатології у собак і кішок відносять призначення препаратів калію і магнію за гіпокаліємії і гіпомагніємії, омега-ненасичених жирних кислот за хронічної серцевої недостатності, таурину за таурінової кардіоміопатії.
Існує три методи ветеринарної терапії (дієтотерапія, фармакотерапія, фізіотерапія), два перших з них відіграють важливу роль у кардіології.

Дієтотерапія у ветеринарній кардіології

Дієтотерапія за хронічної серцево-судинної недостатності у собак і котів відіграє найважливішу роль. L. Freeman у своїх дослідженнях показала найважливішу роль нутритивної підтримки у дрібних тварин за різних хвороб серцево-судинної системи. Необхідно використовувати спеціалізовані корми за серцевої недостатності, з обмеженим вмістом натрію хлориду і підвищеним вмістом калію, магнію, вітамінів, амінокислот і омега-ненасичених жирних кислот.

Фармакотерапія у ветеринарній кардіології

Фармакотерапія є основним методом терапії і базується на використанні фармакологічних, гомеопатичних засобів, а також лікарських рослин. Лікарські засоби у ветеринарній кардіології є основою патогенетичної, симптоматичної та замісної терапії.

Фізіотерапія у ветеринарній кардіології

Фізіотерапевтичні метод лікування грунтується на використанні фізичних методів (тепло, холод, світло, електрика, рух і т.д.). У кардіології ці методи не використовуються через те, то вони загострюють перебіг серцевої недостатності. Слід зазначити, що ефективність цих методів терапії за кардіопатології собак і котів не вивчена. У зазначеній рубриці нашого сайту буде розміщено інформацію щодо лікування дрібних тварин за серцево-судинних хвороб.


^Наверх