Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Патогенез серцево-судинних хвороб


Патогенез

Патогенез хвороб серця і судин у дрібних тварин

Патогенез являє собою найважливішу категорію гуманної та ветеринарної медицини. Патогенез слід розглядати як сукупність факторів, що виникають один за одним в певній послідовності, які визначають базисні механізми схильності, виникнення, формування, перебігу хвороби. Патогенез - це всі процеси, що відбуваються в організмі хворої тварини або людини. Патогенез тісно пов'язаний з етіологією (причиною) хвороби. Тому багато вчених намагаються виділити таку категорію, як етіопатогенез, що, на нашу думку, не є доцільним.
Детальне вивчення патогенезу дозволило клінічній медицині та ветеринарії не тільки дізнатися про сутність хвороб, але й розробити високоефективні методи діагностики, лікування та профілактики.
Безсумнівно, що етіологічний фактор ініціює патогенетичні процеси в організмі.
Відомі поліетіологічні хвороби з монопатогенетіческім механізмом, тобто різні етіологічні агенти можуть викликати подібний або навіть однаковий патологічний процес. Також буває зворотна ситуація, коли моноетіологічна патологія має поліпатогенетичні механізми розвитку, тобто один і той же етіологічний фактор за різних умов навколишнього середовища або у різних індивідуумів, у яких є різна генетична схильність, ініціює розвиток неоднорідних за характером і інтенсивністю патологічних механізмів. Патологічний вплив на організм викликає як прямий або непрямий ушкоджуючий фактор, а також компенсаторні реакції, які виснажуючись перетворюються на патологічні (наприклад, активізація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи за хронічної серцевої недостатності). Вивчення патогенезу відбувається на різних рівнях: молекулярному, біохімічному, цитологічному, гістологічному, органному або системному.


Значні досягнення з вивчення патогенезу хвороб стало можливим завдяки успішному розвитку таких наукових дисциплін, як нормальна і патологічна анатомія та фізіологія, генетика, класична і клінічна біохімія, цитологія, гістологія, клінічна діагностика, мікробіологія, вірусологія, імунологія, епізоотологія, епідеміологія, паразитологія, внутрішні хвороби, хірургія, акушерство, гінекологія, токсикологія тощо.
Ветеринарний кардіологічний консультаційний центр у цій рубриці сайту представляє інформацію щодо патогенезу хвороб серця і судин у собак, котів і декоративних птахів.


^Наверх