Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Поліморбідність за серцево-судинних хвороб собак і котів


Поліморбідність за серцево-судинних хвороб собак і котів

Поліморбідність і сучасна ветеринарна медицина

Останнім часом, незважаючи на значні успіхи ветеринарної науки, захворюваність тварин внутрішніми незаразними хворобами, зокрема серцево-судинною патологією, залишається високою. Слід зазначити, що в тому вигляді, в якому хвороби описані в підручниках з внутрішніх хвороб тварин, вони не зустрічаються в клінічній практиці лікаря ветеринарної медицини. Тобто класичний прояв хвороб внутрішніх органів у дрібних тварин є рідкістю. У практичній діяльності ветлікаря набагато частіше зустрічаються різноманітні змішані форми внутрішньої патології, причому ступінь впливу хвороб і відповідь організму на кожну з них може бути різним.

Визначення поліморбідності

Поєднання різних хвороб в організмі одного хворої тварини називається поліморбідністю або множинною внутрішньою патологією. Заразні хвороби також можуть протікати спільно, в такому випадку говорять про асоціативні інфекції або паразитоценози. Поліморбідність внутрішньої патології особливо актуальна для пацієнтів геріатричного віку. Одночасне виникнення декількох хвороб значно змінює класичну симптоматику, ускладнює перебіг, збільшує ризик розвитку і тяжкість ускладнень, погіршує якість життя, знижує ефективність діагностичного та лікувального процесів, що негативно впливає на прогноз.

Поліморбідність у ветеринарній кардіології

Хвороби серця і судин у дрібних тварин протікають за принципом поліморбідності. За розвитку хронічної-серцевої недостатності у тварин в патологічний процес включаються абсолютно всі органи і тканини, навіть кісткова. Особливо сильно уражуються за серцевої недостатності "органи-мішені" - печінка, нирки, судини, легені, головний мозок тощо. На жаль, поліморбідність за серцево-судинних хвороб у дрбних тварин практично не вивчена. Результати нашої наукової роботи щодо вивчення поліморбідностіу собак, котів із захворюваннями серця і судин розміщуватемо в цьому розділі сайту.


^Наверх