Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії правого шлуночка


Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії правого шлуночка

Гіпертрофія правого шлуночка розвивається при набутих та уроджених вадах серця, кардіоміопатіях, хронічних ураженнях респіраторної системи.
Електрокардіографічні ознаки:

 1. збільшення амплітуди зубця R у відведеннях Vm1,Vm2
 2. зростання амплітуди зубця S у відведеннях Vm5, Vm6
 3. зміщення сегмента ST донизу від ізолінії та поява негативного зубця Т у відведеннях III, aVF, Vm1, Vm2 (при значній гіпертрофії)
 4. збільшення ІВВ правого шлуночка;
 5. у стандартних відведеннях електрична вісь серця відхилена вправо, займає вертикальне положення або типу SI-SII-SIII.
При використанні модифікованих прекардіальних відведень (Vm1, Vm2, Vm3, Vm4, Vm5, Vm6) у собак можна виділити декілька варіантів електрокардіограм, які зустрічаються при гіпертрофії правого шлуночка.
R тип електрокардіограми:
 1. у відведені Vm1 – високий зубець R, тому шлуночковий комплекс має вид R або qR
 2. сегмент ST розташований під ізолінією, зубець Т негативний, асиметричний
 3. у відведенні Vm6 реєструється глибокий зубець S, тому шлуночковий комплекс має вигляд rS або RS, сегмент ST піднятий над ізолінією, а зубець Т позитивний. Цей тип електрокардіограми зустрічається при різко вираженій гіпертрофії правого шлуночка.
rSR’ тип електрокардіограми:
 1. у відведенні Vm1 шлуночковий комплекс має форму rsR’ або rSR’, тобто має місце картина неповної блокади правої ніжки пучка Гіса
 2. у відведенні Vm6 шлуночковий комплекс має вигляд rS або RS. Цей тип електрокардіограми спостерігається при менш вираженій гіпертрофії правого шлуночка з уповільненням проведення електричного імпульсу в ньому.
rSr’ тип електрокардіограми:
 1. у відведенні Vm1 амплітуда зубця r<3 мм, S<3 мм
 2. у відведенні Vm6 виявляється гострий зубець S. Цей варіант електрокардіограми в більшості випадків діагностується при несуттєвій гіпертрофії правого шлуночка.
RS тип електрокардіограми:
 1. у відведенні Vm1 – R≥S або R8 мм;
 2. у відведенні Vm6 виявляються зубці S.
S тип електрокардіограми:
 1. у відведеннях Vm1, Vm2, Vm3, Vm4, Vm5, Vm6 виражений зубець S, шлуночковий комплекс типу rS або RS, Rs
 2. електрична вісь серця типу SI-SII-SIII. S тип електрокардіограми є чіткою ознакою гіпертрофії правого шлуночка


^Наверх

Полезно знать

 • Патогенез дилатационной кардиомиопатии у собак
 • Возможности применения метода электрокардиографии
 • Методика регистрации эхокардиограммы
 • М-режим эхокардиографического исследования
 • Расчет параметров гемодинамики