Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії лівого шлуночка


Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії лівого шлуночка Гіпертрофія лівого шлуночка зустрічається при аортальних пороках, артеріальній гіпертонії, недостатності мітрального клапана, кардіоміопатіях.
Електрокардіографічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка:

 1. збільшення амплітуди зубця R у відведеннях Vm5, Vm6. Закономірність RVm4≤RVm5>RVm6 виявляється при помірній гіпертрофії, а RVm4
 2. збільшення амплітуди зубця S у відведеннях Vm1, Vm2;
 3. зміщення униз сегмента SТ і поява негативного зубця Т або зниження його амплітуди у відведеннях I, aVL, Vm5, Vm6 (в залежності від ступеня гіпертрофії лівого шлуночка;
 4. збільшення інтервалу внутрішнього відхилення (ІВВ) лівого шлуночка;
 5. електрична вісь серця розташована горизонтально або відхилена вліво (іноді вона може бути нормальною і навіть вертикальною).
Кількісні електрокардіографічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка:
 1. у стандартних та підсилених відведеннях від кінцівок RI ≥15 мм, RaVL≥11 мм, RI+SIII≥25 мм;
 2. у грудних відведеннях RVm6+SVm1≥30 мм.
За гіпертрофії лівого шлуночка зубець Q шлуночкового комплексу змінюється в залежності від типу перевантаження. При діастолічному перевантажені лівого шлуночка зубець Q у Vm4 поглиблюється (гіпертрофія внаслідок збільшення ударного об’єму, наприклад, при недостатності аортального та мітрального клапанів). При систолічному перевантажені лівого шлуночка зубець Q у відведеннях Vm5, Vm6 – зменшується або може бути відсутнім (гіпертрофія внаслідок утруднення викиду крові, наприклад, при стенозі аорти та гіпертонії).
Таким чином, можна використовувати методи електрокардіографічної діагностики гіпертрофії лівого шлуночка, хоча більш точним буде застосовувати для цих цілей ехокардіографію.


^Наверх

Полезно знать

 • Патогенез дилатационной кардиомиопатии у собак
 • Возможности применения метода электрокардиографии
 • Цитокиновый профиль сыворотки крови собак при дилатационной кардиомиопатии
 • Методика регистрации эхокардиограммы
 • М-режим эхокардиографического исследования
 • Расчет параметров гемодинамики