Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Норма в ехокардіографії собак і котів


Норма в ехокардіографії собак і котів

Доплерехокардіографія може використовуватися для визначення ударного (УО) і хвилинного об’ємів (ХО) серця:

Важливими ознаками здорового серця у собак і котів при ехокардіографічному дослідженні є:

  1. витягнута овальна форма лівого шлуночка
  2. синхронний рух міжшлуночкової перегородки і вільної стінки лівого шлуночка
  3. рух основи лівого шлуночка скоординовано з потовщенням його стінок
  4. розміри лівого і правого шлуночків відповідають товщині своїх стінок
  5. корінь аорти і ліве передсердя мають приблизно однакові розміри
  6. вихідний тракт правого шлуночка повинен бути суттєво меншим, порівняно з лівим
  7. стулки, а також фіброзні кільця мітрального і аортального клапанів не потовщені
  8. лінія змикання аортального клапану знаходиться посередині кореня аорти
  9. передня стулка мітрального клапану в діастолу майже доходить до міжшлуночкової перегородки
  10. відсутність сепарації і нормальний рух листків перикарду відносно один одного
Ехокардіографічні показники серця значно залежать від породи, статі та особливо від маси здорових собак і котів. У табл. 1 наведені референтні норми щодо основних ехокардіографічних показників у собак.

Таблиця 1 - Референтні норми щодо основних ехокардіографічних показників у собак

Референтні норми щодо основних ехокардіографічних показників у собак

Примітка: ПШд – передньо-задній розмір правого шлуночка в діастолу; ПШс – передньо-задній розмір правого шлуночка в систолу; ТМШПд – товщина міжшлуночкової перегородки в діастолу; ТМШПс – товщина міжшлуночкової перегородки в систолу; ТВСЛШд – товщина вільної стінки лівого шлуночка в діастолу; ТВСЛШс – товщина вільної стінки лівого шлуночка в систолу; КДР – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка; КСР – кінцево-систолічний розмір лівого шлуночка; ЛП – передньо-задній розмір лівого передсердя; АО – передньо-задній розмір аорти; ФВ – фракція викиду лівого шлуночка; ΔS – ступінь укорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка; Vcf – швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда; NVcf – нормалізований показник Vcf; ΔТМ - ступінь систолічного стовщення міжшлуночкової перегородки; ΔТвс – ступінь систолічного стовщення вільної стінки лівого шлуночка; КДО – кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка; КСО – кінцево-систолічний об’єм лівого шлуночка; УО – ударний об’єм; ХО – хвилинний об’єм; іКДО – індекс КДО; іКСО – індекс КСО; УІ – ударний індекс; СІ – серцевий індекс.

Відносно котів рекомендуємо використовувати наступні референтні норми: КДР – 1,1–1,8 см; КСР – 0,6–1,0 см; ТМШПд – 0,25–0,5 см; ТМШПс – 0,5–0,9 см; ТВСЛШд – 0,25–0,6 см; ТВСЛШс – 0,4–0,9 см; ЛП – 0,85–1,25 см; АО – 0,65–1,00 см; ΔS – 0,29–0,55 умов. од.; ФВ – 55,0–78,5%.


Корисно знати


^Наверх