Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Міокардіофіброз (міокардіосклероз)


Міокардіофіброз (міокардіосклероз)

Визначення хвороби

Міокардіофіброз (від латинської - Myocardiofibrosis), міокардіосклероз (від латинської - Myocardiosclerosis) хвороба міокарда, що характеризується розростанням фіброзної (сполучної) тканини та його ущільненням. За міокардіофіброзу виникає розрощення фіброзної тканини між кардіоміоцитами, а за міокардіосклерозу - насамперед за напрямом коронарних судин. Хвороба часто, зокрема у тварин похилого віку, ускладнюється артеріосклерозом.

Етіологія міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Хвороба нерідко формується як ускладнення міокардозу або міокардиту. Міокардіофіброз (міокардіосклероз) може виникати як самостійна патологія за ураження коронарних судин і стійкого порушення кровопостачання міокарда впродовж тривалого часу.

Патогенез міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Розростання фіброзної (сполучної) тканини виникає через розвиток дистрофічних чи запальних процесів у міокарді. Внаслідок чого виникає стиснення нормальних ділянок міокарда, порушення їх трофіки, що призводить до деструктивних змін і заміщення волокон міокарда фіброзною тканиною. За тяжкого перебігу може відбуватися відкладення кальцію в міокарді (частіше за все у м'язах капілярів). Ущільнений міокард втрачає еластичну і скорочувальну властивості, що проявляється порушенням гемодинаміки в великому і малому колах кровообігу. Формується хронічна серцево-судинна недостатність, клінічні ознаки та симптоми якої маніфестуються на початкових стадіях після фізичних навантажень, а за прогресування хвороби – в стані спокою. За розвитку артеріосклерозу формується артеріальна гіпертонія.

Симптоми міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

На початкових стадіях міокардіофіброзу (міокардіосклерозу) за спокійного стану тварина практично не відрізняється від здорової. Після фізичних навантажень хвора на міокардіофіброз тварина швидко втомлюється, діагностується задишка, аритмія серця і ціаноз. За прогресуючого перебігу хвороби симптоми хронічної серцево-судинної недостатності маніфестуються і в спокійному стані. Перший тон серця ослаблений, роздвоєний або розщеплений. Другий тон серця варіабельний: іноді ослаблений, іноді ( при артеріальній гіпертонії) - акцентований на аорті або легеневій артерії та посилений. Течія крові сповільнена, венозний кров’яний тиск підвищений. На електрокардіограмі тварин за міокардіфіброзу виявляють зниження зубців і значне розширення інтервалів QT і PQ, подовження і деформація шлуночкового комплексу QRS, інверсія зубця Т, інколи - депресія сегмента ST. С часом розвивається поліорганна недостатність і кахексія.

Перебіг міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Міокардіофіброз характеризується хронічним перебігом.

Діагноз міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Діагноз на міокардіофіброз ставлять комплексно за характерними симптомами з урахуванням даних анамнезу, результатів електрокардіографії, а також артеріотонометрії і флеботонометрії. Певну інформативність має функціональна проба, яка полягає у проганянні хворої тварини впродовж 10 хвилин і підрахуванні частоти пульсу до і після неї. За міокардіофіброзу пульс прискорюється більш різко, ніж у клінічно здорових тварин, і нормалізується впродовж більш тривалого часу. Диференціальна діагностика: міокардіофіброзу треба відрізняти від міокардозу і хронічного міокардиту, які диференціюються за наявністю характерних симптомів і відповідних змін електрокардіограми.

Прогноз міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Прогноз за легкого перебігу міокардіофіброзу (міокардіосклерозу) обережний. В тяжких випадках прогноз несприятливий.

Лікування міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Організують повноцінну годівлю, оптимальні умови утримання та регулярний моціон. Періодично перорально застосовують серцеві глікозиди. За прогресування серцевої недостатності і розвитку кахексії препарати з групи серцевих гликозідів, зокрема строфанту і жовтушника, не призначають або ж застосовують дуже обережно через розвиток інтоксикації. Крім того, позитивний ефект дає призначення, глюкози, камфори, коразолу, кордіаміну, діуретиків. Гарний ефект мають інгібітори АПФ і блокатори ангіотензинових рецепторів. Показаний масаж кінцівок. Здійснюють патогенетичне і симптоматичне лікування у випадках порушення функцій інших органів і систем.

Профілактика міокардіофіброзу (міокардіосклерозу)

Профілактують виникнення міокардиту, міокардозу і своєчасно лікування тварин за цих хвороб. Організовують повноцінну годівлю, регулярний моціон і фізіологічно обґрунтовану експлуатацію тварин.


^Наверх

Корисно знати