Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії передсердь


Загальні відомості щодо електрокардіографічної діагностики гіпертрофії міокарда

Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії передсердь Під гіпертрофією того чи іншого відділу серця розуміють зростання маси його за рахунок підвищення розміру кожного волокна або збільшення їх числа.
Різноманітні електрокардіографічні зміни, які спричинені гіпертрофією кожного окремого відділу серця, обумовлені:
 1. Збільшенням електричної активності того відділу серця, який гіпертрофований (підвищення амплітуди зубця Р або комплексу QRS);
 2. Зростанням тривалості збудження того відділу серця, який гіпертрофований (розширення зубця Р або комплексу QRS);
 3. Розвитком дистрофічних, метаболічних, склеротичних змін того відділу серця, який гіпертрофований (зміна сегменту ST, зубця Т, патологічний зубець Q);
 4. За гіпертрофії окремих камер серця змінюється положення електричної вісі серця. За гіпертрофії шлуночків електрична вісь серця зміщується вправо або вліво від вихідного положення, тобто в бік гіпертрофованого відділу серця.

Гіпертрофія правого передсердя

Гіпертрофія правого передсердя (P-pulmonale) – характеризується такими електрокардіографічними ознаками:
 1. зубець Р у відведеннях II, III, aVF підвищеної амплітуди з загостреною вершиною;
 2. зубець Р у відведеннях Vm1, Vm2 високий та загострений;
 3. зубець Р у відведеннях I, aVL, Vm5, Vm6 низької амплітуди (у aVL може бути негативним).

Гіпертрофія лівого передсердя (P-mitrale)

Гіпертрофія лівого передсердя (P-mitrale) – визначається за наступними електрокардіографічними критеріями:
 1. зубець P у відведеннях I, II, aVL, Vm5, Vm6 широкий (більший за 0,05 с);
 2. зубець Р у відведеннях Vm1, Vm2 двофазний з перевагою негативної фази.

Гіпертрофія обох передсердь

Гіпертрофія обох передсердь. На електрокардіограмі виявляються ознаки гіпертрофії як правого, так і лівого передсердь.
Електрокардіографічні ознаки:
 1. зубець Р у відведеннях II, III, aVF підвищеної амплітуди з загостреною вершиною;
 2. зубець P у відведеннях I, II, aVL, Vm5, Vm6 широкий (більший за 0,05 с);
 3. зубець Р у відведеннях Vm1, Vm2 двофазний (перша – загострена, друга - негативна);
 4. тривалість зубця Р розширена у всіх відведеннях.


^Наверх

Полезно знать

 • Возможности применения метода электрокардиографии
 • Цитокиновый профиль сыворотки крови собак при дилатационной кардиомиопатии
 • Методика регистрации эхокардиограммы
 • М-режим эхокардиографического исследования
 • Расчет параметров гемодинамики