Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Екстрасистолія і активні шлуночкові ектопічні ритми


Екстрасистолія – це передчасне збудження і скорочення серця (передчасні систоли). Екстрасистоли класифікують за локалізацією на передсердні, вузлові, шлуночкові, за частотою – на одиничні, парні (якщо підряд реєструються дві екстрасистоли), групові (якщо підряд ідуть три або більше екстрасистоли).
Правильне чергування екстрасистол з нормальними синусовими кардіоциклами називається алоритмією (бігемінія, тригемінія і т. д.). Бігеменія – це реєстрація екстрасистоли за кожним нормальним скороченням. Тригемінія – це виявлення екстрасистоли після двох нормальних скорочень.
Відстань від синусового кардіоциклу, який передує екстрасистолі, до початку останньої має назву інтервалу зчеплення. Сумарна тривалість післяектопічного інтервалу і інтервалу зчеплення має назву компенсаторної паузи. При передсердних і вузлових екстрасистолах компенсаторна пауза неповна, тобто менша, ніж тривалість двох інтервалів RR. Звичайно при шлуночкових екстрасистолах компенсаторна пауза повна, тому що вона дорівнює тривалості двох кардіоциклів.
Електрокардіографічні ознаки екстрасистолії і активних шлуночкових ектопічних ритмів наведено на рисунку.

Екстрасистолія і активні шлуночкові ектопічні ритми

Шлуночкова екстрасистолія – виникає за наявності активних ектопічних центрів в міокарді шлуночків.
Електрокардіографічні ознаки:

 1. інтервал RR перед екстрасистолою коротший, ніж тривалість звичайного кардіоциклу;
 2. екстрасистолічна хвиля P’ відсутня;
 3. екстрасистолічний комплекс значно розширений (більше ніж, 0,09 с) та деформований;
 4. сегмент ST і зубець T розташовані в напрямі, що протилежний самому великому зубцю в шлуночковому комплексі QRS;
 5. компенсаторна пауза повна.

Шлуночкова пароксизмальна тахікардія.

Джерело частих патологічних імпульсів розташований в провідниковій системі шлуночків, зокрема гілках пучка Гіса, волокнах Пуркін’є.
Електрокардіографічні ознаки:
 1. інтервали RR значно вкорочені;
 2. частота серцевих скорочень 170-350 уд/хв;
 3. ритм правильний;
 4. зубці Р незалежні від комплексів QRS, але частота їх скорочень значно менша, ніж у шлуночків (повне роз’єднання частого ритму шлуночків і нормального ритму передсердь);
 5. комплекс QRS деформований та розширений (більше, ніж 0,08 с), з протилежним розміщенням сегмента ST і зубця T по відношенню до самого великого зубця шлуночкового комплексу і нагадує вентрикулярну екстрасистолу;
 6. раптовий початок та кінець аритмії.

Фібриляція шлуночків

Фібриляція шлуночків є причиною зупинки серця і найбільш часто зустрічається в термінальній стадії. Скорочення шлуночків при цьому слабкі та нескоординовані.
Електрокардіографічні ознаки:
 1. серцевий ритм швидкий з нерегулярними, хаотичними і деформованими зубцями;
 2. зубець Р не виявляється;
 3. комплекс QRS і зубець Т не визначаються. см. ДКМП.


^Наверх

Полезно знать

 • Патогенез дилатационной кардиомиопатии у собак
 • Возможности применения метода электрокардиографии
 • Секторальное сканирование
 • УЗИ сердца кошек и собак
 • Какие принципы лечения собак при ДКМП?
 • Цитокиновый профиль сыворотки крови собак при дилатационной кардиомиопатии
 • Методика регистрации эхокардиограммы
 • М-режим эхокардиографического исследования
 • Расчет параметров гемодинамики