Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Проведення ехокардіографічного дослідження у В-режимі в апікальній проекції


^Наверх Проведення ехокардіографічного  дослідження у В-режимі в апікальній проекції

Як здійснити ехокардіографічне дослідження в апікальній проекції у В-режимі?

Для проведення дослідження в апікальній позиції спочатку датчик розміщують в крайнє каудальне положення, за якого ще можлива візуалізація серця (приблизно в 5–7 міжребер’ї). Обертаючи трансд’юсер проти часової стрілки, круто нахиляють його у напрямі основи серця (краніально). Така проекція дає зображення поперечного перетину всіх чотирьох камер серця і має назву - апікальна чотирикамерна позиція (рис. 1А). Далі обертають датчик проти часової стрілки і нахиливши його в краніо-дорсальному напрямку спостерігають аорту (рис. 1Б). Дана проекція оптимальна для візуалізації лівого шлуночка, устя аорти і аорти.

Проведення ехокардіографічного  дослідження у В-режимі в апікальній проекції

Умовні позначення:
А – чотирикамерна проекція, що демонструє ліві і праві відділи серця;
Б – п’ятикамерна проекція, що оптимальна для оцінки стану лівого шлуночка, аорти і аортального клапана;

  1. порожнина лівого шлуночка;
  2. порожнина правого шлуночка;
  3. порожнина лівого передсердя;
  4. порожнина правого передсердя;
  5. мітральний клапан;
  6. трикуспідальний клапан;
  7. аорта.

Рис. 1 Апікальна чотирикамерна і п’ятикамерна проекції

У апікальній проекції зручно досліджувати глобальну скоротливість лівого шлуночка, кінцево-систолічного і кінцево-діастолічного об’ємів за методом Сімпсона. У апікальній проекції В-режиму ехокардіографії можна непрямо оцінювати систолічну функцію правого шлуночка за амплітудою руху фіброзного кільця тристулкового клапана. Також у апікальній проекції зручно проводити доплероехокардіографічне дослідження (визначення особливостей трансмітрального, транстрикуспідального, трансаортального кровообігу).

Ехокардіографія у апікальній проекції досить інформативна і повинна проводитись у клінічній ветеринарній кардіології.


Корисно знати