Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Критерії ехокардіографічної діагностики (ЕХО КГ) інфекційного ендокардиту


Критерії ехокардіографічної діагностики (ЕХО КГ) інфекційного ендокардиту

Ендокардит - запалення внутрішнього шару серця, ендокарда. Він, як правило, включає в себе також запалення серцевих клапанів. Інші структури, які можуть бути залучені включають міжшлуночкову перегородку, в сухожилкові хорди. Ендокардит характеризується утворенням вегетаций, які представляють собою масу тромбоцитів, фібрину, мікроколоній мікроорганізмів і запальних клітин. У підгострій формі інфекційного ендокардиту, вегетації також включають в себе гранулематозну або фіброзну тканину, які можуть інкрустуватись вапном.

Секторальне сканування і М-режим. Виявляють зміни відносно аортального клапану: 1) негомогенне стовщення стулок при нормальній їх рухомості, можлива наявність кальцінатів; 2) тріпотіння стовщених стулок під час діастоли; 3) за наявності флотуючих вегетацій виявляють волокнисті ехосигнали, які рухаються з течією крові під час систоли в аорту, а під час діастоли - вихідний відділ лівого шлуночка; 4) прояви надриву, перфорації стулок з їх пролабуванням і розвитком аортальної недостатності; 5) локальне стовщення стінки аорти біля стулок при формуванні абсцесу.

Також часто зміни виявляють відносно мітрального клапана: 1) щільні тяжисті ехосигнали, які прилягають до стулок або хаотично рухаються навколо них; 2) систолічне тріпотіння і пролабування стулок, ознаки розриву папілярних м’язів, недостатності клапана; 3) можливий кальциноз клапана.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, проте що ехокардіографія є цінним, інформативним методом інструментальної діагностики хвороб серцево-судинної системи у дрібних тварин. Цей метод дозволяє оцінити розмір основних структур серця в різні фази серцевого циклу, параметри кардіогемодінамики, систолічну та діастолічну функції серця, особливості ремоделювання міокарду. Особливо цінним є дослідження за допомогою ехокардіографії динаміки лікування тварин, хворих на серцево-судинні хвороби.

Корисно знати


^Наверх