Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Критерії ехокардіографічної діагностики (ЕХО КГ) гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП)


Критерії ехокардіографічної діагностики (ЕХО КГ) гіпертрофічної кардіоміопатії (ГКМП)

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) є дуже поширеною у котів, а у собак зустрічається дуже рідко. Гіпертрофічна кардіоміопатія є частою причиною раптової загибелі серця у молодих тварин, особливо під час проведення планових оперативних втручань.

Секторальне сканування і М-режим за ГКМП. Стовщення стінок міокарда лівого шлуночка (симетричне чи асиметричне – вільної стінки, міжшлуночкової перегородки на рівні різних відділів, ділянці верхівки). У котів якщо товщина вільної стінки лівого шлуночка або міжшлуночкової перегородки наприкінці діастоли більші 6 мм, то ставлять діагноз – гіпертрофічна кардіоміопатія. За ГКМП констатують зменшення амплітуди руху і ступеня систолічного стовщення гіпертрофованих відділів міокарда лівого шлуночка та підвищення амплітуди руху протилежно їм розміщених зон. Зменшення порожнини лівого шлуночка і, навпроти, збільшення порожнини лівого передсердя. За обструкції вихідного відділу лівого шлуночка – систолічний передній рух передньої стулки мітрального клапана, середньосистолічне прикриття стулок аортального клапана. За ГКМП відбувається порушення діастолічного наповнення лівого шлуночка (зменшення швидкості раннього прикриття передньої стулки мітрального клапана – EF, здовження інтервалу АС).

Доплерехокардіографія. За наявності мітральної регургітації виявляють систолічний потік у ліве передсердя. У вихідному відділі лівого шлуночка за ГКМП виділяється високошвидкісний турбулентний чи ламінарний потік. Можливе визначення градієнта тиску за ГКМП.


Корисно знати


^Наверх