Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Розширення серця


Розширення серця

Розширення серця (Dilatatio cordis) - це хвороба міокарда, що характеризується розтягненням порожнин серця за одночасної зміни товщини його стінок і форми. Виокремлюють розширення серця двох типів, зокрема гостре і хронічне.

Етіологія розширення серця

Хвороба нерідко розвивається внаслідок міокардозу, міокардиту, міокардіофіброзу. Розширення серця також формується як ускладнення захворювань інших внутрішніх органів (нирок, печінки, легень, онкологічних хвороб). Слід наголосити, що розширення серця у клінічно здорових тварин виникає досить рідко. Розширення серця може розвинутись за надмірного фізичного навантаження, зокрема у собак і коней, через різку втому і зниження тонусу та еластичних властивостей міокарда. Зазначене розширення серця буває тоногенним, тому що маніфестується діастолічною дилатацією та розтягненням міокарда без збільшення його маси. Після відпочинку, реабілітації і лікування тоногенне розширення серця у тварин молодого віку нерідко закінчується повним одужаннямі.

Патогенез розширення серця

Через розширення серця розвиваються порушення гемодинаміки у великому та малому колах кровообігу з вираженою хронічною серцевою недостатністю. Через зниження систолічної функції міокарда розвивається зниження кінцево-систолічного об'єму серця, зменшується об'єм циркулюючої крові і артеріальний кровяний тиск. Гостра або хронічна серцева недостатність у деяких випадках може призвести до колапсу і паралічу серця. При розширенні серця формується венозний застій крові у внутрішніх органах і тканинах та виникає набряк підшкірної клітковини, скопичення рідини у серозних порожнинах, легенях та інших внутрішніх органів. Через венозну гіперемію головного мозку може розвинутись коматозний стан.

Симптоми розширення серця

Діагностують тяжкий загальний стан тварини. Пальпацією прекардіальної ділянки встановлюють дифузний, посилений серцевий поштовх. Дослідженням артерії встановлюють пульс малої хвилі, слабкого напруження та наповнення, аритмію. При перкусії серця виявляють збільшені ділянки відносного та асолютного притуплення. Аускультацією діагнстують глухі тони серця, подовжений, роздвоєний або розщеплений, посилений - перший, ослаблений - другий. Часто діагностують функціональні ендокардіальні шуми, частіше за все систолічні, дуючого характеру. Шуми серця найкраще аускультуються в місцях розташування атріовентрикулярних клапанів. Часто діагностують ритм галопу, ембріокардію. На електрокардіограмах тварин за розширення серця встановлюють наявність екстрасистолії, миготливої аритмії, атріовентрикулярної блокади. Шлуночковий комплекс QRS і хвиля Т деформовані та розширені, сегмент ST у стані депресії від ізоелектричної лінії.

За розширення серця вімічають порушення функції нервової системи у вигляді арефлексії і атаксії. Може виявлятись набряк легень. Часто у продуктивних тварин реєструють загальне потіння.
За гострого розширення серця розвиваються тахікардія, диспное і ціаноз. За хронічного розширення серця типовий більш повільний розвиток хронічної серцево-судинної недостатності. за цих обставин часто діагностують застійні серцеві набряки в ділянці тазових кінцівок, препуція, мошонки, вим'я, а у великої рогатої худоби - у підгрудді і міжщелепному просторі.

Перебіг розширення серця

Гостре розширення серця перебігає від декількох днів до двох тижнів і протікає більш тяжко, ніж хронічне. Хронічне розширення серця може тривати впродовж декількох місяців і має переміжний перебіг.

Діагноз за розширення серця

Діагноз на розширення серця ставлять комплексно за типовими симптомами і аналізу анамнестичних данних. Розширення серця слід диференціювати від перикардиту, гіпертрофії міокарда, міокардиту, дилатаційної кардіоміопатії і міокардозу. Велике діагностичне значення мають дані ехокардіографії, електрокардіографії і перкусії прекардіальної ділянки.

Лікування за розширення серця

Лікувальні заходи спряовують на основне (первинне) захворювання. За гострого розширення серця тварині надають спокій, згодовують легкозасвоювані корми і створюють комфортні умови утримання. При тяжкій формі розширення серця призначають оксигенотерапію, кровопускання. На прекардіальну ділянку прикладають холод. Внутрішньовенно вводять 40 % глюкозу, кофеїн-бензоат натрію, гіпертонічні розчини натрію хлориду, діуретики. За хронічного розширення серця терапію спрямовують відносно первинної хвороби.

Профілактика за розширення серця

Профілактика базується на своєчасній терапії основної хвороби. Дотримуються загальновідомих правил годівлі, утримання і експлуатації тварин.

^Наверх

Корисно знати